Accord Healthcare PrinceX 25 mg (Sildenafil) 4tabl.

6,69

Opis

Opis: PrinceX to produkt leczniczy stosowany w zdiagnozowanych przypadkach zaburzeń erekcji u mężczyzn, czyli w przypadkach impotencji rozumianej jako niemożność uzyskania i/lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.. Skład: Substancja czynna syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu). Pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan wapnia (bezwodny), kroskarmeloza sodowa, hypromeloza 2910 (5cp), magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza 2910 (15 cp), tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, triacetyna, indygotyna, lak (E 132). . Wskazania: Produkt leczniczy Princex jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego W celu skutecznego działania produktu leczniczego Princex niezbędna jest stymulacja seksualna.. Działanie: Lek Princex wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa napływ krwi w sytuacjach podniecenia seksualnego. Lek pomaga osiągnąć erekcję wyłącznie po uprzednim pobudzeniu seksualnym.. Przeciwwskazania: Kiedy nie przyjmować leku: jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn amylu („poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak Princex, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. jeśli pacjent choruje na ciężkie choroby serca lub wątroby, jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi, jeśli pacjent choruje na niektóre rzadkie dziedziczne choroby oczu, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. . Opis: PrinceX to produkt leczniczy stosowany w zdiagnozowanych przypadkach zaburzeń erekcji u mężczyzn, czyli w przypadkach impotencji rozumianej jako niemożność uzyskania i/lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.. Skład: Substancja czynna syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu). Pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan wapnia (bezwodny), kroskarmeloza sodowa, hypromeloza 2910 (5cp), magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza 2910 (15 cp), tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, triacetyna, indygotyna, lak (E 132). . Dawkowanie: Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Maxigra Go to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Lek Princex należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. . Działanie: Lek Princex wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa napływ krwi w sytuacjach podniecenia seksualnego. Lek pomaga osiągnąć erekcję wyłącznie po uprzednim pobudzeniu seksualnym.. Wskazania: Produkt leczniczy Princex jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego W celu skutecznego działania produktu leczniczego Princex niezbędna jest stymulacja seksualna.. Przeciwwskazania: Kiedy nie przyjmować leku: jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn amylu („poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak Princex, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. jeśli pacjent choruje na ciężkie choroby serca lub wątroby, jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi, jeśli pacjent choruje na niektóre rzadkie dziedziczne choroby oczu, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. . Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Princex i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, ból oczu, wrażliwość na światło, kołatanie serca, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia. Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, uczucie ucisku w gardle, suchość nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu. . Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Princex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: jeśli pacjent ma anemię sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego),jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego,jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną,jeśli pacjent cierpi na chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia),jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Princex i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Leku Princex nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.Leku Princex nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.Leku Princex nie należy stosować jeśli u pacjenta nie występują zaburzenia erekcji.Lek Princex nie jest przeznaczony dla kobiet. . Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje stosować. Princex może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Princex oraz godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku Princex jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza. Nie należy stosować leku Princex jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować leku Princex jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, np. azotyn amylu („poppers”), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. . Ciąża i karmienie piersią: W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Lek Princex nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży: Leku Princex nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.. Prowadzenie pojazdów i maszyn: Lek Princex może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Princex. .

krem na azs, co to jaskra, nospa dla dzieci, ile dni choruje się na omikron, dermedic capilarte szampon kuracja stymulująca wzrost włosów, tymczasowe wypełnienie zęba, ketrel cena, rumień na nodze zdjęcia, famogast 40, gołym okiem jak wyglądają jaja owsików zdjęcia, leki wyciszające, jak wygląda zdrowe gardło, caudalie serum, woda jana skutki uboczne, dieta na depresje, wlosy niskoporowate, czeste wymioty

yyyyy